ඉස්කුරුප්පු තුනක් සහිත සෙමින් චලනය වන මැලින්‍රොස්

කඩදාසි - ප්ලාස්ටික් - වීදුරු - රෙදි - දැව සහ තවත් බොහෝ වර්ගවල ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා පැලෑටි ඉදිකිරීම සඳහා සුදුසු මූලික උපකරණ.

විශාල ආදාන විවරය මඟින් විශාල කැබලි ප්‍රමාණයන් කාර්යක්ෂමව විසුරුවා හැරේ.

මෙම ශාකය කෙටි කාලයක් සඳහා භාවිතා කර ඇති අතර එය ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ පවතී.

Let ඇතුල්වීමේ විවරය 1,5 mx 1,5 m

ජාලක විවරය තේරීමෙන් අපේක්ෂිත භාගයට දිරාපත් වේ.

Separate වෙනම පොම්ප තුනක් සහිත හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රියාකාරිත්වය.

Requirements විදුලි අවශ්‍යතා දළ වශයෙන් 400 Amp.