හැම්මාර්ක්‍රොස් හේස්මාග් යුනිවර්සා 1620 ඒපී 4180 එම්එස්ඒ
අධිවේගී කඩා ඉවත් කිරීම

තලා දැමූ ශාකය භාවිතා කරයි. 1971. සඳහා
ස්ථාවර ඉරීමේ මෙවලම් සහිත රොටරි කුඩු.
ෙරොටර් බර ටොන් 12 ක් පමණ වේ. Steel න වානේ.
ෙරොටර් විෂ්කම්භය: 1600 මි.මී.
ෙරොටර් පළල: 2000 මි.මී.
කුඩු ඒකකයේ මුළු බර දළ වශයෙන් ටොන් 40 කි.
විදුලි බලය 200 kW මෝටරයක්. විදුලි මෝටරයකින් සම්පූර්ණ කරන්න.
බලාගාරය විසුරුවා හරින ලද අතර නව ස්ථාපන ස්ථානයකට යාමට පහසුය.

උදාහරණයක් ලෙස අතිරේක උපකරණ තිබේ ඇප්‍රොන් පෝෂක.

ඉහත පින්තූරයේ ස්ථාපනය පෙන්වයි